אמת המוסתר: פסיכיאטריה, הנפש החולה של המדינה היהודית


סרט דוקו אמיתי על זוועות פסיכיאטריה במדינה היהודית

סרט דוקו דיגיטלי קצר ואוטוביוגרפי של שמואל “גרג” טפר כל החוויות שלו וההתעללות עוברת זכיות האזרח בביתי החולי נפש והאדם   במדינת ישראל, מדינה היהודית.

כתוב בהכרזת המדינה, גם מחקר כמגילת המדינה, שמדינת ישראל,  “מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור הזונים של נביאי ישראל. תקיים  שוויון זכויות שברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומים. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.”

תודה האוניברסיטה העברית בירושלים  על כל מה שהיא לימדה אותי אז רק עכשיו לאחר 20 שנה אני באמת מבין לעומק הרבה דברים. במיוחד תודה  לפרופסור משה צימרמן, שלימד אותי אז ואני מבין היום.

שמואל טפר נפצע בפיגוע באינתיפאדה השניה עם הפגיעה הבלתי נראה, PTSD. כשהוא ביקש עזרה מביטוח לאומי לאחר מספר שנים אמרה הפקידה בביטוח לאומי שהחשוד לה שהוא בא רק שנים אחרי ולדעתי הוא “מחפש.”

בביטוח לאומי פסיכיאטר להסתכל בתיק אבל לא דיבר איתו והחליט שאין קשר בין האירוע לפוסט טראומה.

הפוסט לא טופל ואחרי שנה של פלאשבקים איטום שמואל התחיל לשמוע את אלוהים. לדעת הפסיכיאטרית שלו לשעבר הפוסט ללא מטופל נתן הזדמנות לסכיזופרניה לצאת.

יש לשמוע שני חברה שיש להם פוסט בלבנון שאותו סיפור.

סרט דיגיטלי דוקו קצר של JTown, שמואל גרג טפר.
http://www.jtownshorts.com

Jtownshorts Instagram
@jtownshorts Twitter
Greg Tepper Facebook
JTown and Other Graphic Shorts Facebook


Advertisement